Bli medlem

Vi ønsker nye medlemmer velkomne til Sola Friidrett

Er du glad i å løpe og tekniske øvelser da er kansje Sola friidrett noe for deg?

Ta kontakt på sola.friidrett@gmail.com dersom du har spørsmål angående medlemsforespørsel, eller møt opp på tirsdagstreningen vår.

Sola friidrett betaler påmeldingsvagiften i friidrettsstevner for våre medlemmer som har betalt medlemskontingenten. Mosjonsløp må den enkelte utøveren betale selv.

For de som er 13 år og eldre må det betales en engangslisens  på kr 420 til Norges friidrettsforbund for å kunne delta på løp/stevner.

 For mer informasjon se www.friidrett.no.

Medlemskontingent

Medlemskontingenten i Sola Friidrett gjelder per kalenderår.(Fra 1.1. – 31.12.)

Utsending av faktura for medlemskontigent gjøres via SPOND.

Kontingentsatsene er som følger;

Opp t.o.m 9 år  kr  400

10 år og eldre kr 650

Familiemedlemskap kr 1.000

For innmelding etter juli betales halv kontigent som følger:

Opp t.o.m 9 år  kr  200

10 år (født 2008) og eldre kr 325

Familiemedlemskap kr 500

Husk å oppgi navn og fødselsdato på medlemmene ved innbetaling.

Hvis spørsmål ta kontakt på telefon eller e-post: sola.friidrett@gmail.com

GRASROTANDELEN

Gi din grasrotandel til Sola friidrett!!

Grasrotandelen lar deg bestemme hvem som skal få noe av norsk tippings overskudd. 7% av din innsats går da til Sola friidrett, og det koster deg ingenting! Gi beskjed til din kommisjonær om at du vil støtte Sola friidrett med din grasrotandel eller gå inn på 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/#search=988185647.