Velkommen til å være med å trene friidrett

Treningstider høsten 2018/vinteren 2019

Sola friidrett har treningstilbud for jenter og gutter fra 6 år (1.klasse) og oppover. Vi er delt inn i 4 ulike grupper.

Vi har for tiden så mange medlemmer at vi ikke har plass til flere akkurat nå. Dersom du har et barn som ønsker å begynne med friidrett, kan du sende mail til sola.friidrett@gmail.com for å høre om det har blitt noen ledige plasser i den aktuelle gruppa, eller be om å bli satt opp på en venteliste. For gruppen 1.-4.klasse er det allerede lang venteliste, og det er lite sannsynlig å få plass  skoleåret 2018/2019.  Vi har foreløpig ikke mulighet til å opprette flere grupper da vi mangler trenere. Vi har også mangel på treningsplass for innetreningen om vinteren. Vi jobber med saken og håper å kunne utvide tilbudet etter hvert.

Treningstider høsten 2018/vinteren 2019:

Alle grupper møter på Sola stadion fram til høstferien.

Fra oktober til april trener vi  fra Åsenhallen tirsdager og/eller torsdager.

Vi har både ute- og innetrening for de eldste gruppene. Se informasjon under fanen "om Sola friidrett" for mer informasjon om de ulike gruppene).

 

Gruppe 1: 1.-4.klasse

Tirsdager Kl 17-18, fra Sola stadion.

 

Gruppe 2 for  5. og 6.klasse

Tirsdager og/eller torsdager kl 18-20.

Oppmøte ved Sola stadion.

Vi har løpstrening, trening i tekniske øvelser, styrke-  og spensttrening.

Fra oktober blir det oppmøte i Åsenhallen, inngang B. Det blir da både ute- og innetrening.

 

Gruppe 3 for 7.klasse og oppover.

Tirsdager og/eller torsdager kl 18-20.

Oppmøte ved Sola stadion.

Vi har løpstrening, trening i tekniske øvelser, styrke-  og spensttrening.

Fra oktober blir det oppmøte i Åsenhallen, inngang B. Det blir da både ute- og innetrening. Vi utvider da treningstiden til kl 20.

 

Gruppe 4:

Fellestreninger fra Sola stadion tirsdager kl 18 og torsdager kl 17.30 - 20.

Det er stort sett fokus på løpstrening i denne gruppen. Det anbefales også egentrening i tillegg til fellestreningene.

Denne gruppen er pr dags dato veldig redusert.  Vi trenger trenere og eldre utøvere som ønsker å trene intervaller, og trening mot lengre løp/mosjonsløp.

 

Ta kontakt med iren-ege@online.no hvis du tror dette kunne vært noe for deg.

VI TRENGER FLERE FORELDRE SOM KAN VÆRE MED SOM TRENERE/HJELPETRENERE I GRUPPE 2 OG 3!!!

Send oss en mail hvis du vil være med i trenerteamet vårt.

Vi tilbyr gratis kurs, trenerseminar på hotell og 1000kr i lønn pr.sessong.

.