Bildet tatt av Linn Iren Erevik
2 gode venner på Mailekene 2014.
Bilder tatt av Linn Iren Erevik
Fra stevne på Lye Innta plassene, klar....GÅ!