Medlemskontingent 2019

 

Medlemskontingenten i Sola Friidrett gjelder per kalenderår.(Fra 1.1. - 31.12.)

Kontingenten for 2019 betales  til Konto nr 3206.22.04361 (eller Vippses til nummer 132933).

 

Kontingentsatsene er som følger;

 

Opp t.o.m 9 år  kr  400

10 år (født 2008) og eldre kr 650

Familiemedlemskap kr 1.000

For innmelding etter juli 2019 betales halv kontigent som følger:

Opp t.o.m 9 år  kr  200

10 år (født 2008) og eldre kr 325

Familiemedlemskap kr 500

 

 

Husk å oppgi navn og fødselsdato på medlemmene ved innbetaling.

 

Hvis spørsmål ta kontakt på telefon eller e-post: sola.friidrett@gmail.com