Rent Idrettslag

Sola Friidrett ble i 2013 sertifisert som ”Rent Idrettslag” via Antidoping Norge og Norges Idrettsforbund.

Sola Friidrett er primært et idrettslag for ungdom, og dopingbruk erfares ikke å være en stor utfordring for disse aldersgruppene. Likefullt ønsker vi å ta dette på alvor, og sørge for å bygge gode holdninger tidlig i karrieren til utøverne.
Det å være et sertifisert Rent Idrettslag vil også være en viktig premiss for å kunne søke støtte fra kommunen i årene fremover.
Du finner informasjon om hva dette arbeidet består i under denne lenken: www.antidoping.norge