Styret 2016

Leder:              

Daniel Henneman

E-post: daniel.henneman@lyse.net

Tlf: 988 94 727

Nestleder:    

Staffan Magnéli

Tlf: 94839755 

Sportslig leder:   

Iren Egelandsdal

E-post: iren-ege@online.no

Tlf: 413 30 502

Styremedlem:   

Monika Stangeland

E-post: monika.stang@live.no