Hovedtrenere

Iren Egelandsdal

E-post: iren-ege@online.no

Tlf: 413 30 502

Steinar Sandvik

E-post: steinar.sandvik@helgomeny.no

Tlf.: 957 66 354

Trenere