Sola friidrett betaler påmeldingsvagiften for våre medlemmer som har betalt medlemskontingenten. Mosjonsløp må den enkelte utøveren betale selv.

For de som er 13 år og eldre må det betales en engangslisens  på kr 420 til Norges friidrettsforbund for å kunne delta på løp/stevner.

 For mer informasjon se www.friidrett.no.